Bieg terminu przedawnienia podczas rażącego naruszenia prawa. Czy podatek może być zawieszony na skutek oczywiście nietrafionych (chybionych) zarzutów. Skutkiem umorzenie/ uniewinnienie.

Trwająca sprawa karna powoduje spoczywanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Co jednak jeżeli podczas tej sprawy karnej dojdzie do rażącego naruszenia prawa. Czy w tym czasie bieg też spoczywa?

Czy może spoczywać podczas choroby sędziego w sprawie karnej?

401 kpk

§ 2. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 42 dni.

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F647989127%2FSK_100_19_skr_2017_01_11_ADO.pdf

” Jak zauważył sąd, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażono pogląd, że przyjęcie powyższego stanowiska byłoby sprzeczne z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 o.p., otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego wykorzystywania art. 70 § 6 pkt 1 tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy mieć na uwadze, że przypadek określony w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy stanowi wyjątek od ogólnej zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych, w związku z czym przepis ten powinien być rozumiany w sposób ścisły, przede wszystkim zaś w zgodzie z funkcją instytucji przedawnienia. Interpretacja tego przepisu przyjęta przez organy niweczyłaby w istocie gwarancyjną funkcję instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. „

https://www.podatki.biz/artykuly/nsa-zawieszenie-biegu-przedawnien-skarbowka-naduzywa-prawa_64_45925.htm

Updated: 17 stycznia 2021 — 15:39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *