Bieg terminu przedawnienia kks po wznowieniu lub kasacji. Art. 44 § 6 k.k.s

„W przepisie art. 44 § 6 k.k.s. powołano natomiast nieznaną kodeksowi karnemu regulację „odnowienia biegu terminu przedawnienia” w sytuacji, gdy uchylone zostanie prawomocne orzeczenie wydane w sprawie (np. w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji)[1], jeżeli nie ustała jeszcze karalność tego przestępstwa skarbowego.”

źródło:


[1] M. Kulik, op. cit., s. 660.

(Paulina Wilk, Robert Seweryn

Przedawnienie w prawie karnym skarbowym – analiza konstytucyjności wybranych przepisów i aktualnych problemów w orzecznictwie).

” Procedując powtórnie, Sąd ten rozpozna sprawę A. O. uwzględniając zapatrywania prawne Sądu Najwyższego (art. 442 § 3 k.p.k.) oraz nie zapominając, 9 że wobec tego, iż w chwili wyrokowania przez sąd kasacyjny nie ustała karalność zarzuconego oskarżonemu wykroczenia skarbowego, uchylenie prawomocnego orzeczenia skutkuje tym, że przedawnienie biegnie od daty wydania wyroku przez Sąd Najwyższy (art. 44 § 6 k.k.s. w zw. z art. 51 § 1 zd. 2 k.k.s.). „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20226-14.pdf

g: no.i no.f

Zmieniono na? :


§  7. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Kiedy to dodano? Nie było tego 10 września 1999

Updated: 28 lutego 2021 — 19:15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *