Ex nunc (od teraz) vs. ex tunc (od tego czasu). Umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia.


„Jest to w gruncie rzeczy pytanie, czy wadliwe działanie organu władzy publicznej może bezpośrednio lub niekiedy pośrednio rodzić pewne korzyści dla podmiotu publiczno­prawnego. „

https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-a-skutecznosc-przerwania-biegu-terminu-przedawnienia-poprzez-zastosowanie-srodka-egzekucyjnego-emcasusem-osiagania-korzysci-przez-panstwo-z-wlasne/

” Jednakże na organie egzekucyjnym spoczywa powinność zbadania z urzędu dopuszczalności egzekucji administracyjnej (art. 29 § 1 u.p.e.a.). Zbadanie dopuszczalności egzekucji obejmuje dwie podstawowe czynności, po pierwsze ustalenie czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest dopuszczalna i po drugie zbadanie czy tytuł wykonawczy jest prawidłowo wystawiony i czy doręczone zostało upomnienie. „

” W ocenie Sądu, niedopuszczalne było zaktualizowanie tytułu wykonawczego, obejmującego należność wynikającą z deklaracji podatkowej na zaliczkę na podatek dochodowy, na tytuł dotyczący należności wynikającej z zeznania rocznego na podatek dochodowy.  „

” Ponadto Sąd zaznaczył, że warunkiem wszczęcia egzekucji administracyjnej było uprzednie doręczenie zobowiązanemu upomnienia stosownie do art. 3a u.p.e.a i § 13 pkt 2 rozporządzenia. Zaś warunkiem zwolnienia od obowiązku ponownego doręczenia upomnienia jest jedynie tożsamość podmiotowo – przedmiotowa sprawy egzekucyjnej, czyli nie tylko prowadzenie egzekucji w stosunku do tego samego zobowiązanego, ale również do tego samego obowiązku określonego w tytule wykonawczym. „

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-ol-190-13-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-a-521483252

Updated: 15 stycznia 2021 — 12:34

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *