Wyrok uchylony, co z grzywną, czy sąd zwróci grzywnę?

” Sąd Rejonowy powinien z urzędu zarządzić zwrot – nienależnej grzywny, kosztów procesu i opłaty karnej po otrzymaniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2001 r. Zaniechanie przez Sąd Rejonowy zwrotu wnioskodawcy nienależnych świadczeń oraz fakt, że sam wnioskodawca o zwrot ten do Sądu Rejonowego nie wystąpił nie stanowi o zasadności dochodzenia ww. należności w trybie art. 552 § 1 k.p.k. Grzywna, koszty procesu i opłata nie są korzyściami utraconymi, ich zwrot jest oczywistą konsekwencją wyroku uniewinniającego. W efekcie też zwrot ten nastąpił – zarządzeniem właściwego Sędziego Sądu Rejonowego (w odpowiedzi na zapytanie SN czy ww. należności zostały skazanemu zwrócone) w dniu 1 grudnia 2004 r., (o czym faxem powiadomiono Sąd Najwyższy). „

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-78-04-postanowienie-sadu-najwyzszego-520235058

Updated: 8 stycznia 2020 — 10:53

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *