Wynagrodzenie adwokata z urzędu, przykład. Ile dostanie adwokat z urzędu?

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2018 r.

” Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 8. Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł ‒ 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 7200 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 10 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 16 600 zł.

§ 9. 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym,
postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł ‒ 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł ‒ 7200 zł.

  1. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000018/O/D20190018.pdf

Updated: 20 listopada 2019 — 09:31

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *