Co może kurator, ustanowienie dozoru kuratora ? Czy kurator może złożyć wniosek o „odwieszenie” zawiasów?

kk Art. 73

” § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. „

źródło:
https://www.arslege.pl/dozor-kuratora-lub-osoby-godnej-zaufania-stowarzyszenia-instytucji-albo-organizacji-spolecznej/k1/a79/

———–

Obowiązki skazanego oddanego pod dozór i kuratora (od 169 kkw):

https://www.lexlege.pl/kkw/oddzial-1-prawa-i-obowiazki-kuratora-sadowego-oraz-dozor/380/


” W związku z powyższym w dniu 4 sierpnia 2016 r. kurator sądowy złożył wniosek o zarządzenie wykonania na podstawie art. 75 § 2 k.k. orzeczonej wobec A.S. kary pozbawienia wolności. Wskazał, że poprzez niewykonywanie comiesięcznego obowiązku kontaktowania się z nim A.S. uchyla się od dozoru i że od początku istniały problemy z kontaktem ze skazanym. Jednocześnie zaznaczył, że skazany nie narusza porządku prawnego (akta sygn. II K […]/13, k. 135) „

źródło:
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%2066-18.pdf

Art 14 kkw
§ 1. W postępowaniu wykonawczym organ postępowania wykonawczego może zarządzić zebranie informacji dotyczących skazanego.

https://www.arslege.pl/wywiad-srodowiskowy-o-skazanym/k135/a12428/

Updated: 1 stycznia 2021 — 16:59

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *