Miesiąc: Październik 2019

Ilość stawek dziennych x wysokość stawki

„Ustalając stawkę dzienną, sąd w myśl cyt. przepisu, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, a zatem okoliczności związane rzeczywistą dolegliwością grzywny w kontekście obiektywnych możliwości jej uiszczenia przez konkretnego sprawcę przestępstwa. ”

(…)

„wykładnikiem surowości kary grzywny jest ilość, a nie wysokość stawek dziennych tej kary. Określenie przez sąd wysokości stawki dziennej grzywny nie jest zatem czynnością mającą na celu realizowanie bezpośrednio funkcji penalnej, lecz zmierza do ustalenia realnej dolegliwości fiskalnej tej kary dla indywidualnego sprawcy, zgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 33 § 3 k.k.”

źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%20407-14.pdf

Przelicznik stawki na pozbawienie wolności, może wymagać aktualizacji

„Przy 300 niezapłaconych stawkach skazany trafi na 150 dni za kratki.”

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1122600,prawo-karne-wyzsze-kary-grzywny.html

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego.

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego. Jeśli natomiast przestępstwo było popełnione w czynie ciągłym, to czas ten wyznaczany jest datą ostatniego z podjętych przez oskarżonego działań składających się na przestępstwo. Sąd Najwyższy przypomniał przy tym pogląd, zgodnie z którym w razie braku możliwości precyzyjnego określenia punktu czasowego stanowiącego końcowy moment działania sprawcy, za czas popełnienia takiego przestępstwa traktować należy ostatni dzień ostatniego miesiąca roku, do którego oskarżony podejmował, składające się na czyn ciągły, jednostkowe działania.

 

źródło: https://www.prawo.pl/podatki/sn-wysokosc-stawki-dziennej-grzywny-musi-wynikac-z-przepisow-prawa,19862.html

(z 29 lipca 2015 r., II KK 118/15)

https://www.pit.pl/wynagrodzenie-minimalne/archiwum-wynagrodzenie-minimalne-923042