Miesiąc: Czerwiec 2019

długi Polaków w takich firmach w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły trzykrotnie

„Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, aż 342 tys. osób ma długi w pozabankowych firmach pożyczkowych. Łączna kwota niespłaconych pożyczek sięga 1,5 mld zł. Co najbardziej zatrważające, długi Polaków w takich firmach w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły trzykrotnie.”

źródło:

https://www.money.pl/gospodarka/chwilowki-do-likwidacji-rzad-jednym-ruchem-sprawil-ze-biznes-sie-nie-oplaca-6396007039109249a.html?fbclid=IwAR1uqPlDGcYf6We07YZDh71HuMQEe_-r-6YIhi0prZdOHfa5i4oBd6ZZOL4

pomoc prawna, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu

„Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w przedmiotowej sprawie uznać należy, iż udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny. Wprawdzie pisma procesowe formułowane są przez powódkę w sposób zrozumiały i prawidłowy, jednak sporządzane są one z pomocą poradni prawnej działającej przy Uniwersytecie (…) oraz prawników pracujących w biurach poselskich. Pomoc prawna udzielana w taki sposób nie jest wystarczająca dla należytego zapewnienia realizacji praw powódki, która jest osobą starszą, pozostającą w stałym leczeniu psychiatrycznym (jak wynika z dołączonego do zażalenia zaświadczenia lekarskiego). ”

źródło: http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000000503_I_ACz_000052_2014_Uz_2014-02-28_001

Wykonanie robót z naruszeniem przepisów grozi odpowiedzialność karną. O samowoli budowlanej.

„Wykonanie robót z naruszeniem przepisów grozi odpowiedzialność karną. Przewiduje ją art. 90 prawa budowlanego. Powiatowy inspektor może skierować sprawę do sądu o ukaranie, grzywną karą więzienia lub ograniczeniem wolności.”

źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/309189992-Prawo-budowlane-Legalizacja-samowoli-budowlanej-slono-kosztuje.html

Sprawcą przestępstwa określonego w art. 90 Prawa budowlanego nie musi być inwestor. Będzie nim każda osoba, która uczestniczyła w przestępstwie, a więc odpowiedzialność karną mogą ponieść osoby, które pomagały popełnić przestępstwo, uczestniczyły w jego popełnieniu lub podżegały do jego popełnienia. Przykładowo, niewykluczona jest odpowiedzialność karna kierownika budowy lub innych osób odpowiedzialnych ze strony wykonawcy za prowadzenie robót niezgodnie z przepisami o ochronie środowiska lub z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi. W zależności od przypadku, uczestnictwo w przestępstwie można zarzucić nawet inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub projektantowi.

Co więcej, pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej powinno następować prawie automatycznie – organ nadzoru budowlanego wszczynający postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratora o prowadzeniu takiego postępowania oraz o osobie, wobec której jest ono prowadzone. Wydanie decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym powinno skutkować niezwłocznym sporządzeniem i wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że karalność przestępstw wskazanych w art. 90 Prawa budowlanego ustaje po 5 latach od czasu ich popełnienia.

źródło: https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/postepowanie-karne/730906,Odpowiedzialnosc-karna-za-samowole-budowlana.html