Miesiąc: Luty 2016

blokowanie serwisu dla całych krajów (zagranicy) poprzez htaccess

Do sprawdzenia czy działa:

RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} (aa|sq)$ [NC]
RewriteRule .* – [F,L]

źródło: http://freetools.webmasterworld.com/tools/htaccess-block-language/

ewentualnie

RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^.*(en-gb|c|de|pt-br|ru-ru|de-de|it-it|sv-se|en-ca|fr-fr|ko-fr).*$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

źródło: http://www.askapache.com/htaccess/modrewrite-tips-tricks.html

 

oznaczenia literowe krajów (alpha-2 code), tabela

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements

 

—————————————-

 

i wątki takie:

 

#http://freetools.webmasterworld.com/tools/htaccess-block-language/

GeoIPEnable On
# Put countries to deny here
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE PL DenyCountry
Deny from env=DenyCountry
Allow from all

# https://briansnelson.com/How_to_block_or_allow_countries_using_GeoIP_and_.htaccess
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^.*(en-gb|c|de|pt-br|ru-ru|de-de|it-it|sv-se|en-ca|fr-fr|ko-fr).*$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^(PL)$
RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

 

GEOIP COUNTRY CODE

To use this rules you need first download and install MaxMind, GeoIP software  from MaxMind.com

# If is not enabled in apache config
#GeoIPEnable On
#GeoIPDBFile /usr/local/share/GeoIP/GeoIP.dat
##SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE CN BlockCountry
##SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE RU BlockCountry
##SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE NL BlockCountry
##Deny from env=BlockCountry

(http://www.vdsz.nl/category/topics-tags-internet/block-country)

8 Błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.