Miesiąc: Listopad 2015

doręczenia inpost, awizowanie

„Potwierdza to zatem zarzut żalącego braku powtórnego awizowania oraz nieprawdziwości adnotacji o powtórnym awizowaniu przesyłki sądowej w dniu 13 lutego 2014r., sporządzonej przez doręczyciela na stronie adresowej przesyłki. Złożone przez żalącego formularze zawiadomienia dla adresata o pozostawieniu przesyłki, stosowane przez In Post, są niezgodne z wzorem o jakim mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczególnego trybu doręczania pism 5 sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.), określonym w załączniku nr 3.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CZ%2058-14.pdf

 … Przeczytaj ten tekst do końca.

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe kary grzywny tabelka

Grzywna 2014 i dla 2015

 

wyrok nakazowy

168 zł – 16.800 zł 175 zł – 17.500 zł

 

więcej tutaj:

http://www.pit.pl/kary-za-przewinienia-skarbowe-w-2015-r–gazeta-podatkowa-14368/

możliwości przy nakazowym: http://apelacja-blog.pl/wyrok-nakazowy-i-co-dalej/

2 warianty z rozważaniem przedawnienia

http://www.eporady24.pl/przedawnienie_karalnosci_wykroczenia_skarbowego,pytania,15,93,9255.htmlPrzeczytaj ten tekst do końca.