Miesiąc: Listopad 2015

doręczenia inpost, awizowanie

„Potwierdza to zatem zarzut żalącego braku powtórnego awizowania oraz nieprawdziwości adnotacji o powtórnym awizowaniu przesyłki sądowej w dniu 13 lutego 2014r., sporządzonej przez doręczyciela na stronie adresowej przesyłki. Złożone przez żalącego formularze zawiadomienia dla adresata o pozostawieniu przesyłki, stosowane przez In Post, są niezgodne z wzorem o jakim mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczególnego trybu doręczania pism 5 sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.), określonym w załączniku nr 3.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CZ%2058-14.pdf

 

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe kary grzywny tabelka. Zarzuty przerwanie przedawnienia karalności 57 kks vs 51 kks.

Grzywna 2014 i dla 2015

wyrok nakazowy

168 zł – 16.800 zł 175 zł – 17.500 zł

więcej tutaj:

http://www.pit.pl/kary-za-przewinienia-skarbowe-w-2015-r–gazeta-podatkowa-14368/

możliwości przy nakazowym: http://apelacja-blog.pl/wyrok-nakazowy-i-co-dalej/

2 warianty z rozważaniem przedawnienia

„W takiej sytuacji ostać się mogą jedynie zrzuty dotyczące okresu maj–wrzesień 2012, bowiem okres przedawnienia liczy się od końca roku 2012, czyli czyn przedawnia się dopiero z końcem 2013 roku. Jeżeli więc zarzuty zostały Panu przedstawione przed końcem 2013 roku, to okres przedawnienia zakończy się dopiero z końcem 2014 r.”

http://www.eporady24.pl/przedawnienie_karalnosci_wykroczenia_skarbowego,pytania,15,93,9255.html

inne liczenie przedawnienia

„Przepis art. 51 § 2 k.k.s. interpretowany wraz z zapisem z art. 51 § 1 k.k.s. oznacza, że termin przedawnienia wykroczenia skarbowego należy obliczać w ten sposób, że w sytuacji, w której w ciągu rocznego terminu od czasu popełnienia wykroczenia z § 1 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, okres ten wydłuża się o dwa lata od zakończenia okresu rocznego terminu. Innymi słowy, jest to okres 3 lat od popełnienia czynu”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-249-14-obliczanie-terminu-przedawnienia-521638798

„jako prezesowi wymienionej
Spółki, przedstawiono zarzut popełnienia tego wykroczenia, wszczynając
postępowanie in personam, stosowanie do treści art. 51 § 2 k.k.s. karalność
zarzuconego mu czynu ustanie z upływem 2 lat od zakończenia pierwotnego
okresu rocznego, tj. w dniu 31 grudnia 2014 r”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20226-14.pdf