Miesiąc: Kwiecień 2014

Obrońca z urzędu

2 ciekawe strony:

 

„gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę (art. 79 § 2 KPK).”

zrodlo http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/adwokat;z;urzedu;-;kiedy;i;na;jakich;zasadach,115,0,376691.html

 

Także obrońca z urzędu, jeżeli swoją misję ma wykonywać należycie [co z kolei realizuje prawo zagwarantowane w art. 6 k.p.k.], musi posiadać zaufanie oskarżonego oraz jego aprobatę dla tak zasadniczej kwestii, jaka jest strategia obrony. Brak tego zaufania, zasadnicza różnica zdań co do taktyki obrony sprawia, że misja obrończa nie może być [i nie będzie] spełniana należycie, co w konsekwencji doprowadzić może do pozbawienia oskarżonego prawa do obrony w znaczeniu formalnym. Mylne jest więc twierdzenie […], że „zaufanie oskarżonego do wyznaczonego mu obrońcy nie jest warunkiem prawidłowego pełnienia obrony przez wyznaczonego adwokata”.

 

Uchylenie administracyjne aktu tylko jednej instancji

„Gorzej, jeśli wyrok uchyla tylko decyzję dyrektora izby skarbowej jako organu drugiej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Wtedy dyrektor ma dwa miesiące na przeprowadzenie postępowania i uchylenie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Ten ostatni ma znowu kolejne dwa miesiące na wydanie nowej decyzji.”

 

zrodlo

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/697347,wygrana_w_sadzie_to_nie_koniec_sporu_z_fiskusem_rekordzista_walczyl_kilkanascie_lat.html

 

watek postanowienie / decyzja  podlega / nie podlega wykonaniu