Miesiąc: Listopad 2013

„Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki?”

Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.
Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”.
źródło:
„Natomiast fakt znalezienia owego pieniążka w pyszczku ryby – fakt w przyrodzie spotykany, jednak dokonujący się w taki cudowny sposób, podpowiada nam, że Pan będzie owego dobra dokonywał w najzwyklejszych okolicznościach naszego życia, kierując jednak nimi w taki sposób, aby służyły Jego zamiarom. Pan będzie wiedział jak to zrobić, a nas niejednokrotnie tym zaskoczy.”
(to samo źródło)

„(…) odnowienie polisy OC nie dochodzi jednak do skutku w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za poprzedni okres ubezpieczenia.” (Odnowienie polisy OC)

W razie automatycznego odnowienia się polisy OC na kolejne 12 miesięcy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
źródło:

„We własnym domu lub mieszkaniu obciążonym hipoteką mieszka co dziesiąty Polak.”

„We własnym domu lub mieszkaniu obciążonym hipoteką mieszka co dziesiąty Polak. To wynik zbliżony do średniej europejskiej. Co warto odnotować, w kredytowanych nieruchomościach częściej mieszkają obywatele krajów, gdzie współczynnik przeludnienia jest niski: Holendrzy, Niemcy, Hiszpanie czy Duńczycy.”

zrodlo

http://mieszkam.gratka.pl/artykul/6343-1-polskie-mieszkania-sa-przeludnione.html

+ odsetek nieruchomosci zamieszkanych przez wlascicieli

http://mojafirma.infor.pl/inwestycje/rynek-nieruchomosci/295321,2,Ilu-Polakow-ma-wlasne-mieszkania.html