Miesiąc: Wrzesień 2013

„Wg miejscowego US sąd uchylił decyzję tylko IS a nie UKS, która nadal jest w „obrocie” prawnym, a tym samym proces egzekucji nadal trwa”

„Wg miejscowego US sąd uchylił decyzję tylko IS a nie UKS, która nadal jest w „obrocie” prawnym, a tym samym proces egzekucji nadal trwa… Do tej pory wydawało mi się, że odwoływałem się na decyzję UKS podtrzymaną przez IS, czy popełniłem jakiś błąd składając skargę tylko na decyzję IS, a nie jednocześnie na obie decyzje, zarówno IS jak i UKS?”

(…) skarżysz decyzję II instancji, mogłes złożyć wniosek o o uchylenie decyzji również I instancji” < — ???

źródło:

http://forumprawne.org/sady-administracyjne/437264-wsa-uchyla-zaskarzona-decyzje-co-dalej.html

„Jak chcesz jeszcze przedłużyć – darmowo” (WSA – podatki)

„Nie ma sprawy. Jak chcesz jeszcze przedłużyć – darmowo – to złóż wniosek o przyznanie prawa pomocy, potem sprzeciw, potem zażalenie do NSA, a potem jeszcze raz wniosek i tak w kółko. W międzyczasie złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, potem się zażal (to kosztuje 100). Jeszcze prostuj, żądaj wykładni, uzupełnienia. Potem wniosek o wymierzenie organowi grzywny z art. 112 p.p.s.a. (mimo że niezasadny)…i wiele jeszcze innych sztuczek. 

(…)Ja chcę dopiero złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy po ponownym wezwaniu WSA o zapłatę(dłużej wtedy to potrwa). We wniosku będę się domagał zwolnienize z kosztów i przyznanie adwokata z urzędu. Na pewno nie dostanę więc będę mógł złożyć sprzeciw a później zażalenie.”

źródło: http://forumprawne.org/sady-administracyjne/24672-oplata-kosztow-sadowych.html