„Otóż, sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później, którą to okoliczność strona jest zobowiązana wykazać (art. 381 K.p.c.).”

„Otóż, sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później, którą to okoliczność strona jest zobowiązana wykazać (art. 381 K.p.c.).

(…)Warto wspomnieć, co ma duże znaczenie praktyczne oraz taktyczno-procesowe, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację (art. 384 K.p.c.).

źródło:

http://www.eporady24.pl/apelacja_w_postepowaniu_cywilnym,artykuly,4,58,392.html

 

Updated: 13 listopada 2012 — 21:55

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *