Miesiąc: Listopad 2012

„Tego typu egzekucja ma małe szanse powodzenia, gdyż bardzo trudno jest znaleźć osobę, która chciałaby kupić ułamkową część prawa własności samochodu.”

Przy egzekucji z art. 846 komornik dokonuje zajęcia całej rzeczy, ale sprzedażą objęty jest tylko udział dłużnika (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15.07.1974 r., sygn. akt I CZ 97/74).

 

Tego typu egzekucja ma małe szanse powodzenia, gdyż bardzo trudno jest znaleźć osobę, która chciałaby kupić ułamkową część prawa własności samochodu.”

źródło:

http://www.eporady24.pl/zajecie_przez_komornika_samochodu_ktory_ma_wspolwlasciciela,pytania,4,83,3619.html

„”Rzecz lub prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym pozostają „w rękach” podatnika. Może ich używać i nimi rozporządzać – w tym zbyć. Zastaw skarbowy jest bowiem skuteczny wobec każdorazowego właściciela, a mówiąc ściślej wobec każdoczasowego uprawnionego, któremu przysługuje prawo będące przedmiotem zastawu. Wynika to z art. 42 § 3 Ordynacji podatkowej. Sytuację taką potocznie określa się mianem: „zastaw idzie za rzeczą”.

źródło:

http://www.ordynacjapodatkowa.pl/artykul,1679,3217,sprzedaz-samochodu-z-zastawem-skarbowym.html

„nieodebranie wysłanej przez Panią przesyłki z zamówionym przez klienta towarem oznacza popadnięcie tego klienta względem Pani w zwłokę, co z kolei prowadzi do zastosowania przepisu art. 491 § 1 K.c.”

„„Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.”

źródło:

http://www.eporady24.pl/nieodebranie_zamowionego_towaru,pytania,17,110,6498.html

Tym razem o jej wyłączenie z prowadzenia licytacji. Tym razem sąd musiał ją odroczyć do czasu rozstrzygnięcia wniosku dłużnika.

„wystąpiła o wstrzymanie licytacji z powodu złożonej kilka dni wcześniej skargi na czynności komornika. Sąd wniosek oddalił. Pojawił się więc kolejny – o wyłączenie komornika. Kiedy i ten został oddalony, sędzia dostała wniosek nr 3. Tym razem o jej wyłączenie z prowadzenia licytacji. Tym razem sąd musiał ją odroczyć do czasu rozstrzygnięcia wniosku dłużnika.”

źródło:

http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,126477,12944153,Gessler_znow_wykiwal_miasto_i_sad__Uniknal_licytacji.html