wykroczenie skarbowe karalność Sąd okres przedawnienia

„Tym samym zaś jest oczywiste, że przedawnienie
wykroczenia określonego w art. 57 k.k.s. rozpoczyna swój bieg od popeł-
nienia tego czynu, czyli od ustania, wywołanego zachowaniem sprawcy,
stanu bezprawnego, tzn. uporczywego naruszenia przez niego obowiązku
płacenia podatku w terminie i wynosi rok, a gdyby w tym czasie wszczęto
przeciwko jego sprawcy postępowanie przedłuża się do 2 lat od czasu po-
pełnienia tego czynu. ”

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;karna,ik,i,kzp,2,03,5632,orzeczenie.html

Updated: 26 października 2012 — 11:07

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *