Miesiąc: Sierpień 2012

WDT/ WNT a konieczność rejestracji VAT UE

W ocenie Sądu uzależnienie przez polskiego ustawodawcę w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od legitymowania się przez podatnika numerem VAT UE, niezależnie od merytorycznych warunków wykonania tej dostawy narusza zasadę neutralności opodatkowania podatkiem od towarów i usług i zasadę proporcjonalności prawa wspólnotowego. (…) Prowadzi to do wniosku, że specjalna dodatkowa rejestracja podatkowa zarejestrowanego podatnika dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, która jest przedmiotem niniejszej sprawy, ma charakter czysto formalny.”

źródło:

http://rozliczenia-zagraniczne.pl/C/120042,Czy-do-uznania-dostawy-za-WDT-konieczna-jest-rejestracja-VAT-UE-w-momencie-jej-dokonywania.html

Otóż art. 42 ust. 12 ustawy o VAT wprowadza fikcję prawną, że czynność spełniająca definicję WDT, ale nieudokumentowana w odpowiedni sposób jest transakcją krajową.

„Otóż art. 42 ust. 12 ustawy o VAT wprowadza fikcję prawną, że czynność spełniająca definicję WDT, ale nieudokumentowana w odpowiedni sposób jest transakcją krajową. Wykazanie WDT w ewidencji VAT jako transakcji krajowej oraz obowiązek naliczenia i uiszczenia od niej określonej kwoty podatku powoduje, że jest ona również ujmowana jako transakcja krajowa w deklaracji VAT-7.”

źródło:

http://www.podatki.biz/artykuly/23_8.htm

 

WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie, magazyn konsygnacyjny

„Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystąpi niezależnie od tego, czy nabywca i dostawca przedstawią swój numer NIP-UE, zatem nie zależy od rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych. Niemniej jednak podatnik posiadający taki numer, przy dokonywaniu transakcji WNT powinien posługiwać się tym numerem NIP-UE. (…)

 

W sposób szczególny rozlicza się WNT dokonywane z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego. W tym przypadku bowiem dochodzi do przesunięcia obowiązku podatkowego na moment wyprowadzenia towaru z tego magazynu lub na moment zużycia towaru w magazynie.”

 

 

źródło:

http://www.vat.pl/wnt–wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow–czynnosci-opodatkowane-8119/