Stawka 0% vat vs. zw vs. np

„Dla krajowego usługodawcy oznacza to, iż powinien wystawić tzw. fakturę handlową, czyli fakturę ze stawką „NP”. Faktura taka, zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania ora listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) nie zawiera stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

źródło:

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jaka-stawka-vat-nalezy-opodatkowac-wykonanie-projektu-nieruchomosci-lezacej-na-terenie-niemiec

 

Jednocześnie, w myśl art. 28 b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Brzmienie powyższych przepisów pozwala uznać, że usługi międzynarodowego transportu towarów świadczone na rzecz podatników (firm) zagranicznych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli więc polska firma świadczy usługę międzynarodowego transportu towarów na rzecz podatnika (firmy) z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, bądź też podatnika (firmy) z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, wówczas usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

źródło:

http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/511162,transport_miedzynarodowy_kiedy_0_proc_vat_kiedy_brak_opodatkowania_niezbedna_dokumentacja.html

 

Updated: 9 lipca 2012 — 16:44

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *