Miesiąc: Kwiecień 2012

zniesławienie a znieważenie + ochrona dóbr osobistych

Opis czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia musi wskazywać czas, miejsce i sposób popełnienia przestępstwa. Wraz z aktem oskarżenia należy złożyć dowód wpłaty do kasy sądowej 300 złotychtytułem zryczałtowanej równowartości wydatków oraz odpis aktu oskarżenia przeznaczony dla oskarżonego.

źródło

 

W powyższym wypadku dobrem naruszonym jest cześć (godność osobista). Należy odróżnić cześć od tzw. dobrego imienia.

(…)

Wydaje się, że znacznie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest po prosu wytoczenie powództwa cywilnego – osiągnie się podobny efekt, a znacznie mniejsze są rygory procesowe. Znacznie łatwiej jest wykazać naruszenie dobra osobistego, czci, niż wykazać popełnienie przestępstwa zniewagi (w postępowaniu karnym oskarżony jest bardzo mocno chroniony przez szereg gwarancji procesowych).

 zrodlo

„Aż 61,15 proc. wszystkich dłużników ma do spłacenia około 5 tys. zł.”

„Aż 61,15 proc. wszystkich dłużników ma do spłacenia około 5 tys. zł.

„Są to kwoty do spłacenia. Mamy szansę je uregulować, jeśli podejdziemy do tego racjonalnie” – uważa prezes BIG InfoMonitora. Dodał, że tylko 22,2 proc. dłużników zalega na więcej niż 10 tys. zł.”

źródło:

http://biznes.interia.pl/banki/news/juz-2-miliony-160-tysiecy-osob-jest-zagrozonych,1783131

Tylko w jednej na sto prowadzonych spraw Policja występowała o lokalizację abonenta. Jedynie w pięciu ze stu postępowań występowano o billingi.

Tylko w jednej na sto prowadzonych spraw Policja występowała o lokalizację abonenta. Jedynie w pięciu ze stu postępowań występowano o billingi. Wykorzystanie danych telekomunikacyjnych odbywa się dziś tylko w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Nie ma w tej kwestii żadnej dowolności, gdyż zapytania do operatorów mogą kierować jedynie upoważnieni przez Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji funkcjonariusze. Wszystko po to, by prowadzone poszukiwania osób zaginionych, uprowadzonych, potrzebujących pomocy, czy też poszukiwanych przestępców, były jak najszybsze i najskuteczniejsze.

źródło