Miesiąc: Marzec 2012

pozew o ochronę dóbr osobistych – aukcje internetowe

Taki przypadek może mieć szczególne znaczenie chociażby w przypadku użytkowników serwisów aukcyjnych. W ich przypadku sytuacja jest wyjątkowo jasna – tam dobre imię (mierzone pozytywnymi opiniami kontrahentów) jest w zasadzie głównym miernikiem renomy danego sprzedawcy i nie ulega wątpliwości, że negatywne opinie mogą naruszać nie tylko dobre imię takiej osoby, ale także właśnie renomę, wpływając na możliwość zawierania kolejnych transakcji.”

źródło: http://bartoszgrykowski.wordpress.com/2010/09/16/dobre-imie-w-internecie/

+

http://www.kancelaria-antczak.pl/porady-prawne-radca-prawy-wroclaw/komentarz-allegro-sad

Spółka a jej oddział za granicą to ten sam podatnik vat?

„Skoro oddział spółki pozbawiony jest niezależności (szczególnie w zakresie ponoszenia ryzyka gospodarczego wynikającego ze swojej działalności) oraz nie może istnieć żaden stosunek prawny pomiędzy tymi dwoma podmiotami (oddziałem spółki i samą spółką), to oznacza to, że oddział spółki jest jedynie częścią składową spółki. Stąd bezpośrednio już wynika, że oddział spółki i samą spółkę należy uznać za jednego i tego samego podatnika VAT.”

źródło: http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/207-zakres-opodatkowania/295-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow-i-wewnatrzwspolnotowa-dostawa-towarow/324-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow/149066-hiszpania-nabycie-wewnatrzwspolnotowe-oddzial-podatnik-podatku-od-towarow-i-uslug-sprzedaz-wysylkowa-stawki-podatku.html 

WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2 warunki?

„Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymaga więc spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

 

„Przykład
Twoja firma posługująca się NIP-PL prowadzi sprzedaż wysyłkową zamawianych towarów przez Internet do krajów Wspólnoty. Odbiorcami wyrobów są następujący nabywcy:

•podatnicy podatku od wartości dodanej podający swój NIP-UE,
•podatnicy podatku od wartości dodanej nie zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
•osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W pierwszym przypadku rozpoznasz dostawę jako WDT i opodatkujesz ją 0% stawką VAT (przy posiadaniu odpowiednich dokumentów). Podatek od transakcji rozliczy nabywca towarów. W dwóch pozostałych sytuacjach, będzie to dostawa wysyłkowa z terytorium kraju (a nie WDT). Do jej opodatkowania zastosujesz stawki VAT właściwe dla sprzedaży towaru w kraju czyli odpowiednio 23, 8, lub 5 %. Wprawdzie w drugiej z wymienionych sytuacji, nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, ale nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (nie podał Ci wymaganego NIP-UE). Jego status pozbawia Cię, zatem prawa do opodatkowania dostawy 0% stawką VAT z tytułu uznania jej za WDT.”

źródło:

http://www.serwispodatkowyvat.pl/index.php?i=31&idd=594

 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a sprzedaż wysyłkowa a miejsce zawarcia transakcji

„Tak więc warunki, aby powyższą dostawę uznać za wysyłkową zgodnie z definicją sprzedaży wysyłkowej nie będą spełnione. Powyższy przepis miałby zastosowanie tzn. transakcja mogłaby być uznana za sprzedaż wysyłkową tylko w przypadku, gdyby umowy sprzedaży były zawierane w Hiszpanii (towar byłby wysyłany już na konkretne zamówienie osoby fizycznej w Polsce).”

źródło: http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/207-zakres-opodatkowania/295-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow-i-wewnatrzwspolnotowa-dostawa-towarow/324-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow/149066-hiszpania-nabycie-wewnatrzwspolnotowe-oddzial-podatnik-podatku-od-towarow-i-uslug-sprzedaz-wysylkowa-stawki-podatku.html