podatki, zabezpieczenie majątku, wyrok Sądu, zasada proporcjonalności

 

„przy zachowaniu zasady proporcjonalności (a więc jak najmniejszej uciążliwości dla podatnika)”

„Organ pierwszej instancji w swoim orzeczeniu powołał się na przesłanki o charakterze podmiotowym wskazując, że w wyniku kontroli skarbowej zebrano dowody pozwalające wydać decyzję ustalającą przybliżoną kwotę zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w nieujawnionych źródłach za 2005 i 2006 rok w łącznej wysokości 1.833.088 zł oraz dokonał zabezpieczenia na poczet tego zobowiązania na majątku strony, podnosząc ponadto, że skarżący nie regulował bieżących należności publicznoprawnych, a także organ stwierdził, że obciążenie nieruchomości wpisami i hipotekami może zagrozić wykonaniu zobowiązań podatkowych ze źródeł nieujawnionych .”

źródło:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-ol-196-11,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_podatkowe_postepowanie,2c7d6b8.html

Updated: 19 lutego 2012 — 20:29

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *