Miesiąc: Grudzień 2011

ślisko złamanie odszkodowanie siła wyższa

UWAGA: Nieutrzymywanie porządku i czystości jest wykroczeniem z art. 117 kodeksu wykroczeń (DzU z 1971 r., poz. 114), zgodnie z którym, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

źródło: http://gazetadom.pl/prawo/1,103307,3969135.html

Zawezwanie do próby ugodowej. Przerwanie biegu przedawnienia.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-uniknac-przedawnienia-naleznosci-1591420.html

jeszcze o przedawnieniu:

http://www.eventum.com.pl/centrum-pomocy/wypadek-co-robic/przedawnienie-roszczen-o-odszkodowanie/

Próba ugodowa

Jednak czasami występuje sytuacja, w której wierzyciel nie ma możliwości wystąpienia od razu do sądu z pozwem o zapłatę jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. Na przykład wierzyciel nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na opłatę sądową od pozwu o zapłatę albo musi zgromadzić potrzebne dokumenty i dowody (załączniki do pozwu). Najlepszym, a zarazem tanim sposobem jest wówczas skorzystanie z instytucji zawezwania do próby ugodowej przed sądem.

źródło:

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/jak-przerwac-bieg-terminu-przedawnienia-4862.html