Miesiąc: Czerwiec 2011

podatki zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia

„Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11 stycznia 2007 r., Sygn. akt I SA/Gd 748/06 Do przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie wystarczy samo zajęcie rachunku bankowego podatnika, konieczne jest także właściwe zawiadomienie go o dokonanej czynności. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 734/05”

źródło