Dochód a przychód – różnica. Przykład.

5 kwi 2011 Autor adm

 

w uproszczeniu:

 

dochód = przychód – koszt

—————————————————————————————————————————-

Jedziemy do hurtowni kupić towar (za na przykład 500 złotych) = koszty, sprzedajemy ten towar na bazarze (za 600 złotych) = przychód (obrót, całkowita suma sprzedaży)

dochód = przychód – koszty = 600 – 500 = 100 złotych

—————————————————————————————————————————

od dochodu obliczany jest podatek dochodowy

ustawodawca definiuje co może stanowić koszt uzyskania przychodu a co nie

wielu przedsiębiorców dąży więc do maksymalizacji kosztów (czasem niezgodnie z prawem (patrz: sprzedam koszty)) w celu zmniejszania należnego podatku dochodowego

(przy przychodzie na stałym poziomie zwiększenie kosztów uzyskania przychodu pomniejsza dochód)

 

———————————————————————————————————————-

bez uproszczenia:

Najważniejsza chyba dla przedsiębiorcy sprawa to wynik rachunku zysków i strat.

zysk netto = zysk brutto – podatek dochodowy

(uwaga! zysk brutto nie zawsze = dochód)

 

 

+ Przychody ze sprzedaży netto
- Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= Zysk/strata na sprzedaży (brutto)
- Koszty ogólne zarządu
- Koszty sprzedaży
= Zysk/strata na sprzedaży (netto)
+ Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT)
+ Przychody finansowe
- Koszty finansowe
= Zysk/strata na działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
= Zysk/strata brutto
- Podatek dochodowy
= Zysk/strata netto

(źródło: Wikipedia)

 

Jeżeli temat opisany jest zbyt słabo napisz proszę czego dokładnie szukasz, doprecyzuj zapytanie, postaramy się opisać temat bardziej szczegółowo i udzielić profesjonalnej odpowiedzi. Odpowiadamy zwykle kilka razy w ciągu dnia.

Po co to?